община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД 13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ

ScreenHunter 4885 София, кв. Лозенец, пл. Проф. Васил Геров 1
029634976, 029630471
info@fond13veka.org
http://fond13veka.org/

 

 

 

 

 

 

 

Традицията на дарителството няма свой собствен летопис, но неизменно върви през вековете и с предизвикателствата пред историята на нашата държава. Даряването „на ползу роду болгарскому“ е трайна черта на нашия народ. Тя ни озарява с духовност, приповдигнатост и патос както кирилските знаци, както посланията и мъдростта от българската книжовност. Традицията на даряването в българското битие е насъщна и сакрална като хляба, като честта. В нея са вплетени много емблематични имена: имена на личности, на манастири, черкви,  на училища, на реликви – имена на надежда и на вяра в доброто пребъдване на България. Всъщност дарителството се оформя като един от феномените на българското национално Възраждане.

Фондът е създаден през 1980 година, в началото учреден като Държавно-обществената организация, по-късно преименуван в Национален дарителски фонд „13 века България”. За емблема на организацията е поставен лъвът, който символизира силата на Българската държава. От тогава насам в продължение на над тридесет години хиляди дарители – физически и юридически лица, с благородни дарителски жестове подкрепят българската култура и изкуство, опазването на културно-историческото наследство, образованието, науката, подкрепят се социално-интеграционни дейности. Определени са основните задачи на Фонда: да регистрира и картотекира всички дарения; да организира съхраняването им при необходимите условия; да организира рационално използването на дареното в пари и предмети в съответствие с волята на даритерите; да поддържа връзки с дарителите в страната и в чужбина, да подпомага техните инициативи; да удостоява дарителите със свидетелства за дарение, с почетни грамоти и знаци на Фонда.

Фондът спазва традициите за дарителството и ги популяризира, гарантира, че се изпълнява волята на дарителите и разширява своята дейност като търси нови партньорства в национален и международен мащаб. Той е създал и своя издателска програма, обявяват се сесии (тематични) за подпомагане на културата, изкуството, образованието, православните манастири и черкви, здравеопазването, социалните дейности, като изхожда от това да представя България в най-добра светлина пред света.

Фондът  е участвал в изграждането на важни за българската духовност и култура и за нашето историческо наследство обекти. С негови средства са построени паметникът на Съединението в Пловдив, съграден е музеят “Земята и хората” в София, мемориалът на загиналите български войни за Обединението на България в Разград, възстановени са военни гробища в Добрич и Тутракан, реставрирани са къщите-музеи на големите творци Борис Христов и Панчо Владигеров в София и много други.

През 2016 г. по повод 35-та годишнина НДФ „13 века България“ организира поредица прояви в това число и Кръгла маса на тема „История и перспективи“, в която се включиха първооснователи, бивши членове на Управителния съвет на Фонда, изпълнителни директори и служители през годините, дарители, бенефициенти и др.

За юбилея беше изработен Почетен знак „13 века България“, съгласно който Фондът присъжда отличието на български и на чуждестранни граждани, обществени организации, творчески съюзи, граждански сдружения, търговски дружества и др. за особени заслуги в областта на дарителската дейност, образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери, както и за принос в развитието и престижа на Фонда.

През 2017 г. Фондът издаде „Юбилейна книга. 35 години Национален дарителски фонд „13 века България“. Кръгла маса „История и перспективи“. 17 ноември 2016 г.“. Книгата проследява историята на Фонда чрез изказванията от дискусията, от поздравленията от различни дейци и институции, както и от партньори, с които Фондът e работил и продължава да си сътрудничи по присъщи инициативи и проекти.

 

 

Дейност

Националният дарителски фонд „13 века България” е юридическо лице със седалище в гр. София. Фондът има за цел да организира и подпомага дарителска дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.

За постигане на целите си фондът придобива безвъзмездно, управлява и се разпорежда с движими и недвижими имоти, финансови активи, права върху обекти на интелектуалната собственост, уникални и други произведения на изкуството, които се даряват или завещават от физически и юридически лица от страната и от чужбина в полза на фонда или са резултат от дейността на фонда. Националният дарителски фонд „13 века България“ гарантира изпълнението на волята на дарителите.

– Дейността на фонда се осъществява чрез централно управление и регионални поделения.
–  Централното управление на фонда се състои от органи на управление и администрация.
– Структурата и организацията на дейност на регионалните поделения на фонда се определят от управителния съвет.