община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА – КОТЕЛ

ScreenHunter 3429 гр. Котел, ул. Г. С. Раковски 34
045342251
dbt211@mbox.contact.bg

 

 

 

 

 

 

 

Дирекциите „Бюро по труда“ са териториални поделения към Главна дирекция „Услуги по заетостта“.
Седалищата и териториалния обхват на дирекциите „Бюро по труда“ се определят с Устройствения правилник на Агенцията по заетостта.
Към дирекциите „Бюро по труда“ при необходимост се откриват нови административни звена като филиали, изнесени работни места и др.

Основни дейности на дирекциите „Бюро по труда“:

– регистриране на лицата, активно търсещи работа
– услуги за лицата, активно търсещи работа:
a) информация за обявени свободни работни места;
б) информация за програми и мерки за заетост и обучение;
в) посредничество по информиране и наемане на работа;
г) професионално информиране, консултиране и ориентиране;
д) професионално и мотивационно обучение;
е) включване в програми и мерки за заетост;
ж) стипендия за обучение за придобиване на професионална квалификация
   

- услуги за работoдателите:
а) информация за лицата, които активно търсят работа;
б) информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
в) посредничество за наемане на работна сила;
г) включване в програми и мерки за заетост;
е) преференции и премии при запазване и/или увеличаване на заетостта;
ж) премии за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване
– участват в екипите по изготвяне на проекти за необходимите мерки при масови уволнения
– участват в разработването на регионални и местни програми за заетост и за обучение
–  участват в реализирането на национални, браншови, регионални и местни програми за заетост и за обучение, включително на рискови групи на пазара на труда
– участват в проучването на потребностите от обучение
– извършват информационен обмен за свободните работни места и за лицата, активно търсещи работа
– извършват изследвания и наблюдения на пазара на труда; изготвят анализи и прогнози за състоянието и тенденциите в развитието на местния трудов пазар

 

 

Отдели на ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА – КОТЕЛ:

„Посреднически услуги“, телефон: 0453 42712;
„Активна политика на пазара на труда“, телефон: 0453 42251.