община
Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

АСТОН СЕРВИЗ ООД

ScreenHunter 454 гр. София, бул. България 60В, Бизнес център – ет.4,офис 8
0888428121
office@astonservice.org
www.astonservice.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма „Астон Сервиз“ ООД е регистрирана на 23.04.2002г. с адрес на управление гр. София.

IMG_0727-768x576От създаването си фирмата извършва дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, дейности по управление на отпадъци, зимнна поддръжка на пътната мрежа, поддържане на чистотата на обществените площи и пространства и др.

Средно списъчната численост на персонала за 2010 е 285  човека със съответната специализация и квалификация, като фирмата наема допълнително персонал по граждански договори и ползва услугите на различни консултанти и експерти.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ

DSC01601-768x576Основните дейности са диверсифицирани, съобразно договорите и изискванията на клиентите. Дружеството има подписани концесионни договори за събиране и извозване на отпадъци в Община Русе и прилежащите и села до 2011 година, договор с Община Иваново до 2010г., договор с Община Девин за срок от 4 години до 2014г., Община Червен Бряг до 2012г. с опция за зимно почистване и поддържане на пътищата в зимни условия , концесия с Община Луковит, Община Угърчин, Община Плевен – договор за поддържане на чистотата на град Плевен до 2018г. и 30 промишлени предприятия на територията на гр.Русе.

Предимството на “Астон Сервиз” ООД е гъвкавостта при изпълнението на дейностите и управлението на наличните човешки ресурси, водещо до оптимизиране на съотношението качество-цена на предлаганите услуги, което има за резултат качественото изпълнение на посочените договори, това позволява да се поддържат добри взаимоотношения с общинските ръководства и частни клиенти.
“Астон Сервиз” ООД притежава транспортни средства в.т.ч. специализирани сметосъбирачи, оборудване и разполага с бази разположени на територията на Русенска област, Община Червен Бряг, Община Плевен, гр.София, офиси в гр.Русе, гр.Плевен, гр.София.
Към момента дружеството извършва сметосъбиране, извозване на ТБО, поддръжка на сметища, миене и др. на територията на над 100 населени места в Северна България, включително общинските-административни центрове гр.Русе, гр.Плевен и обслужва над 200 000 души.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА
Основните дейности са разпределени и се изпълняват съобразно договорите и изискванията на клиентите. Дружеството има подписани договори за изпълнение на обществени поръчки за събиране, извозване на отпадъци, поддържане на депа за тях, миене, метене и др. със следните общини: – община Две могили на за срок от 3 години до 2008г.вкл., община Русе – прилежащите и села до 2011 година, договор с община Иваново до 2014г., община Червен Бряг до 2012г. , с община Цар Калоян, община Луковит, община Угърчин, община Плевен – договор за поддържане на чистотата на град Плевен до 2018г., сметосъбиране, извозване и депониране на ТБО, миене, метене с община Айтос, община Георги Дамяново, община Девин, община Медковец, община Опака, Община Дулово, Столична община, и 30 промишлени предприятия на територията на гр.Русе, над 30 предприятия на територията на Столицата, извършва събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки с възложители ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД в градовете Плевен, Ч.Бряг, Луковит, Кнежа, Искър, София. Гъвкавостта при изпълнението на дейностите и управлението на наличните човешки ресурси в дружеството, води до оптимизиране на съотношението качество-цена на предлаганите услуги, което има за резултат спазването на договореностите, това позволява да се поддържат добри и коректни взаимоотношения с общинските ръководства и частните клиенти. “Астон Сервиз” ООД притежава всякакви видове съдове за ТБО, транспортни средства в.т.ч. специализирани сметосъбирачи, контейнеровози, челни товарачи, миячки, метачки и др., разполага с бази разположени на територията на Русенска област, Община Червен Бряг, Община Дулово , Община Мъглиж , Община Плевен, гр.София, офиси в гр.Русе, гр.Плевен, гр.София. Основно предимство на фирмата пред нейните конкуренти, е че клиентите плащат за реално свършена работа, чрез система за нейното отчитане и измерване на качеството, на базата на констативни протоколи между страните. Към момента дружеството извършва сметосъбиране,извозване на ТБО, поддръжка на сметища, миене, метене и др. на територията на над 100 населени места в България, включително общинските-административни центрове гр.Русе, гр.Плевен и обслужва над 250 000 души. “АСТОН СЕРВИЗ” ООД притежава разрешително за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци на територията на цялата страна издадено от МОСВ и е сертифицирана от Lloyds Register Quality Assurance – London UK, за въведена система за управление на качеството ISO 9001 : 2008 , и сертификация от Lloyds Register Quality Assurance – London UK за система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и Сертификация от Lloyds Register Quality Assurance – London UK за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд : BS OHSAS 18001:2007 .