Видео
Общини и кметства
Статии

Община Самуил

ОБЩИНА САМУИЛ

 

Самуил, ул. Хаджи Димитър № 2
084772020, 084772267
info@samuil.eu
http://www.samuil.eu

 

 

 

 

 

 

Община Самуил се намира в Североизточна България, част от област Разград. Общината се състои от 14 населени места. Административен център е село Самуил.

Транспортната система е от третокласен и четвъртокласен тип, сравнително гъста. Има изградена пътна мрежа до всяка точка на общината.

През територията на общината минава първата построена в България жп. линия, затова може да се каже, че Самуил е пионер в железопътния транспорт.

Той осигурява удобна връзка с пристанищата във Варна и особено в Русе, което предоставя трансгранични връзки с дунавските страни и страните от канала Рейн – Майн – Дунав.

Самуилската община се характеризира с равнинно – хълмист и платовиден релеф. За района са характерни палеозойски магмени и метаморфни скали, неозойски и мезозойски седименти, льос.

Формите на релефа са разнообразни – льосови, суходолия, низини, плата, речни долини. Водните ресурси са предимно от артезиански води, но те се намират много дълбоко и тяхното разработване е твърде скъпо.

Количеството на валежите е 500-600 мм/кв. м. Сред защитените обекти на територията на общината се намира резерватът Паламара.

Срещат се и отделни защитени дървесни и животински видове. Една от забележителностите на общината са тракийските могили, които доказват, че тези земи са били населени още в древността.

Открити са оръдия на труда и други археологически свидетелства за земеделска и търговска дейност.


Вижте по-голяма карта